21 tháng 7 2015

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Giải đi sớm

Đề 9: Trình bày một cách ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Giải đi sớm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của hoàn cảnh đó đối với việc tìm hiểu nội dung tư tưởng bài thơ.

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
1. Hoàn cảnh sáng tác:
            Bài thơ này được sáng tác khi Bác bị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác vào một buổi sớm, có thể là từ nhà lao Long An đến nhà lao Đồng Chính, sau khi đã đi bộ gần 200 cây số và bị giam hơn 60 ngày. Hồi kí của Trần Dân Tiên đã cho biết rõ cái cảnh Bác bị giải như thế nào: “Tay bị trói giật cánh khuỷu, cổ mang xiềng xích, có sáu người lính mang súng giải đi. Cụ Hồ Chí Minh đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không biết là đi đến đâu. Dầm mưa, giãi nắng, trèo núi, qua truông. Mỗi buổi sáng, gà gáy đầu, người ta lại giải cụ Hồ đi. Mỗi buổi chiều khi chim về tổ, người ta lại dừng lại trong một địa phương nào đó, giam Cụ vào trong xà lim trên một đống rạ bẩn, không cởi trói cho Cụ ngủ. Đau khổ như vậy nhưng Cụ vẫn vui vẻ, sung sướng được thấy phong cảnh thay đổi. Cụ Hồ vừa đi, vừa ngâm nga. Thỉnh thoảng, Cụ Hồ làm thơ…”.
2. Ý nghĩa của hoàn cảnh:

            Hoàn cảnh ấy giúp ta hiểu sâu thêm ý nghĩa độc đáo của bài thơ. Dù bài thơ viết về hoàn cảnh chuyển lao đầy gian khổ của Bác, ấy thế mà trong bài thơ không hề có lấy hình ảnh một người tù. Ngược lại, trước mắt ta vẫn lồng lộng hình ảnh một thi nhân đang ung dung cất bước. Khó khăn nghiệt ngã là thế mà trái tim Người vẫn như ngọn lửa, vẫn nồng nàn thi hứng và niềm tin. Đúng như lời bình của Xuân Diệu: Cái hay vô song của bài thơ “Giải đi sớm” là bài thơ có chất cộng sản Hồ Chí Minh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét