24 tháng 7 2015

Những chuyển biến phong cách của Nguyễn Tuân sau cách mạng


Đề 3: Những chuyển biến phong cách của Nguyễn Tuân  sau cách mạng
Trên nền tảng thống nhất như ta đã trình bày, phong cách Nguyễn Tuân sau Cách mạng tháng Tám 1945 có những chuyển biến như sau:


Trước cách mạng
Sau cách mạng
1. Quan niệm cái đẹp chỉ có trong quá khứ gọi là “Vang bóng một thời” và tài hoa nghệ sĩ chỉ có ở những con người xuất chúng, thuộc thời trước còn vương sót lại (Nguyễn Tuân gọi là “sinh lầm thế kỷ” bơ vơ lạc lõng trong thời đại)
1. Không đối lập quá khứ với hiện tại. Cái đẹp có cả ở quá khứ, hiện tại và tương lai; và tài hoa có thể có ở cả nhân dân đại chúng
2. Tìm cảm giác mạnh ở quá khứ “Vang bóng một thời”, ở chủ nghĩa xê dịch (luôn luôn chuyển chỗ để “thay đổi thực đơn cho giác quan”), ở đời sống truỵ lạc (rượu, thuốc phiện…), ở thế giới ma quỷ thể hiện trong những truyện gọi là “yêu ngôn”.
2. Tìm những hiện tượng gây cảm giác mạnh ở những phong cảnh đẹp, hùng vĩ của thiên nhiên đất nước và ở những  thành tích của nhân dân trong trong chiến đấu và xây dựng.
3. Sử dụng thể văn tuỳ bút, thiên  về diễn tả nội tâm của “cái tôi” chủ quan
3. Vẫn dùng thể văn tuỳ bút nhưng có pha chất kí với bút pháp hướng ngoại, để phản ánh hiện thực, ghi chép thành tích chiến đấu, xây dựng của nhân dân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét