10 tháng 8 2015

Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

ĐỀ 38: Anh/ chị suy nghĩ gì về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.


BÀI LÀM
   Đ tr thành người có ích cho xã hội, chúng ta cn có nhng phẩm cht o? Có trí tu siêu vit hay là phải có đạo đc cao cả? Trong mt cuộc i chuyn với học sinh, nhng người đang ra sc n luyn đ tr thành công n có ích cho xã hi, H Chtch đã i: “Có tài mà không có đc là người vô dụng. Có đc mà không có tài thì làm vic gì cũng khó”.
  Câu i ca H Ch tch đã khẳng đnh giá tr cơ bản ca mt con người là tàivà “đc. Trong ý kiến ca Bác, tàichính là tài năng, là kiến thc, hiu biết, kĩ năng, kĩ xảo, là kinh nghim sống đ con người có th hoàn thành công vic ca mình mt cách tt nhất, đặc bit là trong nhng hoàn cảnh khó khăn,nhng tình huống phc tp. “Đcchính đạo đc, tư cách tác phong, là lòng nhit tình, là nhng khát vọng cn, thin, mĩ”.
  Người có đcbiết tôn trọng và bảo v cn lí, dám đấu tranh với sai lm, sn sàng hi sinh quyn lợi cá nhân cho quyn li ca tp thể. Tàivà “đclà nhng phm trù kc nhau nhưng gn bó chặt ch không th tách ri. Có tài mà không có đc là người vô dụng”, bởi vì tài năng do không được s dụng đ phục v nhân n mà ch đ u cu lợi ích cho cá nhân thì cũng tr thành vô ích. Người ta không th sống mt mình, càng không th tách rời gia đình, bn , giai cp, n tc và đồng loại. Giá tr ca mt con người đưc xem xét trên cơ s nhng đóng p hu ích đối với cộng đồng. Người ích k là ngưi không quan tâm đến quyn lợi ca người kc. Nếu có tài, h cũng ch tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phn bội Tquốc, đi ngưc li li ích ca nhân n thì chẳng nhng vô dụngmà còn có ti. Người càng có tài mà kém đo đc thì tác hi y ra cho gia đình và xã hi càng ln. Nhưng nếu ch có đc mà không có tài thì làm vic gì cũng khó”. “Có đc, tc là có kt vọng hành động, cống hiến vì lợi ích ca mi người nhưng kiến thc ít i và năng lc kém thì nhng ý đnh dù tt đến đâu cũng khó tr thành hin thc. Tài năng giúp cho con người lao động có hiu quả. Thiếu i năng, người ta phải làm vic rất vt v chất lưng công vic li không cao.

   Rõ ràng là giá tr ca con người phải bao gm c tàivà “đc. “Đcvà tàib sung, h tr cho nhau đ con người trthành tn diện, đạt hiu qu cao trong quá trình làm vic và cống hiến. Nhưng trong ý kiến ca H Ch tch, rõ ràng v trí ca “đcđược coi là hàng đầu, yếu t quyết đnh. Chính vì thế, thiếu “đccon người tr thành vô dụng”, thiếu tài, người ta làm vic gì cũng khó”. ch i ca Bác rất gin d và c thể giúp ta nhận thc đúng đắn hơn v vai trò quan trọng ca “đctrong phm chất ca mi con ngưi. Đ tr thành công n hu ích, ch nhân xng đáng ca đt nước trong ơng lai, ngay t tuổi học sinh, chúng em phải không ngng học tập, tu dưng. Như vy mới có đ “đcvà tài” - tiêu chuẩn ca con ngưi mới như Bác H hằng mơ ưc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét