01 tháng 8 2015

Giá trị hiện thực đặc sắc truyện Vợ nhặt

Đề 2: Anh (chị) hãy phân tích giá trị hiện thực đặc sắc trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN LÀM BÀI.

Truyện ngắn “Vợ nhặt” vừa có giá trị hiện thực rộng lớn vừa có giá trị nhân đạo sâu sắc.
1. Truyện đã phản ánh được những mặt cơ bản của hiện thực xã hội Việt Nam những ngày trước Cách mạng năm 1945. Chỉ thông qua tình huống “Nhặt được vợ  của Tràng”, truyện đã tái hiện được bức tranh về nạn đói thê thảm của người dân Việt Nam “từ Quảng Trị đến Bắc Kì hai triệu đồng bào ta bị chết đói” (Hồ Chí Minh). Ở đây mở đầu truyện là cảnh “cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào. Những gia đình từ vùng Nam Định, Thái Bình đội nón lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp các lều chợ. Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba, bốn cái thây nằm chỏng queo bên đường. Không khí vẩn lên một mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người…Dưới gốc đa… những người đói dật dờ lặng lẽ đi như những bóng ma. Tiếng quạ…cứ gào lên từng hồi thê thiết”.
2. Qua đây, người đọc cũng có thể hình dung được bộ mặt thật của bọn phát xít, thực dân và tay sai của chúng. Điều này được gói gọn trong một câu nói đầy phẫn  uất của bà mẹ già “Tiếng thúc thuế đấy. Đằng thì nó bắt giồng đay, đằng thì nó bắt đóng thuế. Giời đất này không chắc gì đã sống qua được đâu các con ạ!...”
3. Tác phẩm còn phản ánh được một hiện thực cơ bản khác. Đó là tấm lòng người dân hướng về Cách mạng và sự vận động của cuộc sống hướng về tương lai. Giữa những tiếng trống thúc thuế đòi sưu dồn dập là hình ảnh “những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê Sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm” vụt hiện lên trong ý nghĩ của Tràng. Nó báo hiện một bình minh mới của Cách mạng sẽ đến.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét