05 tháng 8 2015

"Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống"

Đề 2: Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”
Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên

Đáp án hướng dẫn làm bài (Dàn ý)

Xác định yêu cầu nội dung cơ bản của đề mà ta cần nghị luận:
- Ở đây, nhà văn Nga nhấn mạnh vai trò quyết định của lý tưởng đối với đời sống con người. Lý tưởng sẽ định hướng, giúp cho con người ý chí nghị lực lớn lao để đạt tới mục đích cao đẹp.
- Từ luận đề chung đó, dựa vào các thao tác nghị luận: phân tích, giải thích, bình luận, chứng minh, chúng ta có thể khai triển thành các ý, các luận điểm: lý tưởng là gì? Vì sao nói “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường” trong đời sống con người? Vì sao nói: “Không có lý tưởng, thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”.  Là một thanh niên của thời đại mới, anh chị tự xác định cho mình lý tưởng gì và dự định sẽ làm gì để thực hiện lý tưởng ấy?
Mở bài: Có thể mở bài trực tiếp, có thể mở bài gián tiếp (Xem bài dưới đây)
Thân bài:
1. Thế nào là lý tưởng. Vì sao lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường? Những quan niệm chưa đúng về lý tưởng.
- Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt “Lý tưởng là tư tưởng và mục đích được coi là cao nhất, tốt đẹp nhất cần đạt đến
- Lý tưởng là mục đích, ước mơ, nó có ý nghĩa định hướng cho cuộc sống con người, giúp con người khát vọng lớn lao, nghị lực phi thường để vươn tới sự nghiệp cao cả, có ích.
- Cần phân biệt lý tưởng với “tham vọng” “dục vọng”, “mưu đồ
- Chứng minh bằng thực tế lịch sử cuộc sống…
2. Vì sao cuộc sống thiếu lý tưởng không phải là cuộc sống?
- Thiếu lý tưởng, con người sẽ không có ước mơ, không có khát vọng, không có mục tiêu làm phương hướng dẫn đường, dẫn đến hậu quả con người sẽ kém dần nghị lực, trở thành lười biếng, bất lực, hoài nghi, ích kỷ và đau khổ. Cuộc đời của họ sẽ trở nên tẻ nhạt, lông bông, vô nghĩa lý.
3. Bàn luận, bình luận, mở rộng và liên hệ với bản thân.
- Cuộc sống có lý tưởng đẹp sẽ đưa cuộc đời ta tới tuổi thanh xuân huy hoàng, tráng lệ. Ngược lại, cuộc sống không có lý tưởng sẽ dẫn đến một cuộc đời lặng lẽ, trôi qua một cách bình thản, trôi qua một cách vô vị với những “dĩ vãng ti tiện và đớn hèn”…
- Dự định, ấp ủ lý tưởng của bản thân.

Kết luận: Khẳng định thêm một lần nữa vai trò quyết định của lý tưởng trong cuộc sống, đặc biệt là với lứa tuổi thanh niên, “mùa xuân của xã hội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét