10 tháng 8 2015

Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lí

ĐỀ 39: Bàn v câu "Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất hc, bất tri ".


BÀI LÀM
   Sống trong xã hội, con người cn có quá tnh học tp đ nhận thc v xã hội và ý thc v bản thân mình, nhm mc đích hoàn thin nhân cách sống ca mi con người trong cộng đồng. Ngày nay con người sống trong xã hội hin đại nhưng con người cũng mang bản năng tự nhiên. Bản năng tự nhiên thì ít mang tính xã hội mà nó mang tính cá nhân. Vì thế cũng như ngọc phải mài giũa mới thể hiện được hết vẻ đẹp và giá trị của nó thì con người cũng phải học tập, thực hành trong lao động sáng tạo… sẽ thể hiện được những vẻ đẹp và giá trị của mình trong xã hội. Chính vì thế ngạn ngữ có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri lí”.
   “Ngọc bất trác bất thành khí”: có nghĩa là viên ngọc, đá quý... nếu không được mài giũa, đẽo gọt thì không thể làm cho nó thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của nó. Từ một viên đá quý, một viên ngọc lấy trong tự nhiên nếu không có bàn tay gọt đẽo, mài giũa của con người thì không thành những sản phẩm trang sức đẹp, quý giá được.
   “Nhân bt hc bất tri lí: có nghĩa là nếu con người không đưc học hành đy đ (học c trưng lớp và trường đi) thì không biết đến nhng lí luận, hiu biết... v mi s vt hin tưng đưc. Người không có hc thì làm sao có nhng hiu biết, không có hiu biết thì không có nhng lí l, lp luận, bàn luận... v mi vn đ ca đời sống con người và xã hội. Vì thế nếu ngc thì phải có s gt đẽo, mài giũa mới th hin được v đẹp và giá tr ca . Con người cũng như ngc phải được học tp đầy đ nhng kiến thc v t nhiên, xã hi thì mi tr thành người hoàn thin v nhân cách, v nhng hiu biết và vn dụng nhng hiu biết y trong cuc sống bản tn và xã hội.
  Ngc là đáng quý! Con người là đáng quý! Nhưng nếu không có s học tp, mài giũa, rèn luyn thì không tr thành hu ích cho cuộc sống ca chính h và cho xã hi. Cho n đã là ngọc thì phải mài giũa, đã là ngưi thì phải học tập. Ta có th ví người tài là mt viên ngc quý, cn phải học tp nhiều, tu dưng đạo đc, rèn luyn trí tu nhiu thì viên ngc y ngày càng thành công, càng khẳng đnh đưc vai trò, tm quan trọng ca mình đối vi xã hội. Nếu con người sinh ra đã là thông minh nhưng nếu không học tp, mài giũa tu dưng nhân cách, phẩm cht và tài năng thì không tr thành thiên tài đưc.
H Chí Minh có bài thơ G gạođã th hin rất đúng tinh thần y:
Go đem vào giã bao đau đớn
Go g xong ri trắng ta bông
Sống trên đi người cũng vy
Gian nan n luyn mới thành công
            Chúng ta là những viên ngọc quý, nhưng viên ngọc ấy có thể hiện hết vẻ đẹp và giá trị của mình hay không ấy là do gọt đẽo mài giũa, học tập và tu dưỡng đạo đức, trí tuệ. Có nhiều người đã “thành khí”, đã rất “tri lí” nhờ học tập, tu dưỡng thường xuyên. Nhưng cũng có nhiều người đã thất bại, không thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của mình do không thường xuyên mài giũa, học tập. Hãy tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân để mỗi chúng ta đều là những viên ngọc trong sáng tinh khôi nhất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét