05 tháng 8 2015

Trả lời câu: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?

Đề 1: Anh /chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu
“Ôi! Sống đẹp là thế nào,  hỡi bạn?” (Thơ Tố Hữu – trang 534)

Đáp án (Dàn ý) - Hướng dẫn làm bài

Yêu cầu của đề:
- Nội dung vấn đề cơ bản cần nghị luận là “Sống đẹp
- Thao tác, phương pháp nghị luận, phương pháp lập luận cần vận dụng: giải thích, bình luận, chứng minh, diễn dịch, quy nạp, đặt câu hỏi…
- Kiến thức: Lấy từ thực tế cuộc sống, trong cuộc cách mạng giành chính quyền, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và một ít thơ văn.
Mở bài: Có thể mở bài theo lối trực tiếp hoặc gián tiếp, tuỳ hoàn cảnh cụ thể. Bài viết dưới đây dùng lối mở bài gián tiếp. Đó là xuất phát, dẫn dắt từ câu nói của Pa - ven Coóc - sa - ghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy
Thân bài:
1. Thế nào là sống đẹp và những biểu hiện của nó
a. Sống đẹp là sống có lý tưởng cao đẹp phù hợp với thời đại và có hành động đẹp, mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời đều hướng về lý tưởng cao quý.
b. Sống đẹp còn là sống có tình cảm trong sáng, lành mạnh, phong phú.
c. Sống đẹp là phải không ngừng học tập để có tri thức sâu rộng về khoa học, đời sống, văn hoá.
d. Sống đẹp còn là phải luôn luôn biết hành động phù hợp với pháp luật, với đạo lý, góp phần vào sự phát triển của xã hội và hoàn thiện nhân cách của bản thân.
e. Sống đẹp là sống có tâm hồn phong phú, giàu lòng nhân ái, vị tha
+ Những biểu hiện của sống đẹp
- Trong quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội, tổ quốc.
- Đối với bản thân: hành động đúng với lương tâm, có trách nhiệm cao trước xã hội

2. Bình luận: Ý nghĩa của việc sống đẹp
- Sống đẹp là thuộc tính, phẩm chất đặc thù của con người; người sống đẹp sẽ được mọi người kính trọng, xã hội tôn vinh.
- Phê phán lối sống chưa đẹp, không đẹp như ích kỷ, vụ lợi, độc ác…
Kết luận: Thâu tóm lại vấn đề và nâng cao vấn đề một lần nữa.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét